bird
sun

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM / UZUPEŁNIAJACYM

Z Sz.-P/ Gminne Przedszkole w Ostrowitem

Rok szkolny 2019/2010

(na podstawie Zarządzenia Nr 4/2019 Wójta Gminy Golub- Dobrzyń

 z dnia 21 stycznia 2019 r.)

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

 

1.

Podpisywanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczające do placówki

01-08.02.2019 r.

2.

2a)

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań (wnioski do odbioru w sekretariacie, bądź na stronie internetowej)

- Postępowanie uzupełniające

11- 28.02.2019 r. do godz. 15.00

 

 

16-30.04.2019 r. do godz. 15.00

3.

3a)

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- w postępowaniu rekrutacyjnym

- W postępowaniu uzupełniającym

 

 

15.03.2019 r do godz. 12.00

 

15.05.2019 r. do godz.12.00

4.

4a)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

- w postepowaniu rekrutacyjnym

- W postępowaniu uzupełniającym

 

 

19-20.03.2019 r. do godz. 15:00

 

16-17.05.2019 r. do godz.  15:00

5.

5a)

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

- w postępowaniu rekrutacyjnym

- W postępowaniu uzupełniającym

11.04.2019 r. do godz. 12:00

 

14.06.2019 r. do godz. 12:00

 

 

6.

Ogłoszenie Dyrektora o ewentualnych wolnych miejscach w Przedszkolu

17.06.2019 r.

7.

Podpisywanie umów cywilno- prawnych z rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola

Do 28.06.2019 r.