bird
sun

DYREKTOR:

 mgr Brygida Izajasz- nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR:

 mgr Katarzyna Mazurkiewicz - nauczyciel mianowany

 

Personel pedagogiczny:

 

Grupa "Motyle Bielinki":

 mgr Agata Szyjkowska- nauczyciel stażysta
 

Grupa "Motyle Cytrynki":

 mgr Anna Dąbrowska - nauczyciel mianowany

Grupa "Gąsienice":

lic. Anna Mazek - nauczyciel mianowany

 

 mgr Kinga Żułtewicz- nauczyciel stażysta

Religia:

mgr Grzegorz Kudarczyk- nauczyciel kontraktowy

Język angielski:

mgr Anna Dąbrowska - nauczyciel mianowany

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:

 mgr Katarzyna Mazurkiewicz - nauczyciel mianowany

 

Logopedia:

mgr Anna Krzeszewska- nauczyciel dyplomowany

 

 

Personel administracyjno- gospodarczy:

 

Pomoc nauczyciela:

Elżbieta Stefańska

Monika Zarańska

 Palacz co-konserwator:

Tomasz Wilczewski


Intendentka:

Katarzyna Kutkowska

 

Kucharki:

Anna Brodziński

Danuta Lenczewska

 

Woźna oddziałowa:

Hanna Gorzkowicz