bird
sun

PRIORYTET WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

NASZ WYCHOWANEK POTRAFI CIESZYĆ SIĘ PIĘKNEM OTACZAJĄCEJ NAS, ZMIENIAJĄCEJ SIĘ PRZYRODY

Dziecko:

-Czuje się częścią przyrody, szanuje ją, poznaje i bada

- Jest wrażliwy na piękno przyrody zmieniającej się w ciągu całego dnia

- Posiada wiedzę na temat różnorodności świata roślin, zwierząt, przyrody nieożywionej

- Dostrzega pozytywną i negatywną rolę człowieka w oddziaływaniu na życie przyrody

- Uczy się zachowań empatycznych w stosunku do zwierząt

- Bierze udział w konkursach o tematyce przyrodniczej, akcjach ekologicznych, hepeeningowych