bird
sun

PRIORYTET WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNY

NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

 

„NASZ WYCHOWANEK NABYWA NOWE DOŚWIADCZENIA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PRZYRODĄ ORAZ BIERZE CZYNNY UDZIAŁ W NOWYCH MIEJSCACH AKTYWNOŚCI W OGRODZIE I SALI”

 

Dziecko:

  • Poznaje rzeczywistość przyrodniczą poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie.

 

  • Poznaje motywy i sposoby ochrony przyrody, co umożliwia mu dostrzeżenie logicznego związku między działaniem i jego skutkami.

 

  • Bierze aktywny udział w urządzaniu kącików przyrodniczych w sali i ogrodzie.

 

  • Rozwija poczucie odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów.

 

  • Kształtuje umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych.

 

  • Posiada wiedzę na temat różnorodności świata roślin, zwierząt, przyrody nieożywionej.

 

 

 


PRIORYTET WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

NASZ WYCHOWANEK POTRAFI CIESZYĆ SIĘ PIĘKNEM OTACZAJĄCEJ NAS, ZMIENIAJĄCEJ SIĘ PRZYRODY

Dziecko:

-Czuje się częścią przyrody, szanuje ją, poznaje i bada

- Jest wrażliwy na piękno przyrody zmieniającej się w ciągu całego dnia

- Posiada wiedzę na temat różnorodności świata roślin, zwierząt, przyrody nieożywionej

- Dostrzega pozytywną i negatywną rolę człowieka w oddziaływaniu na życie przyrody

- Uczy się zachowań empatycznych w stosunku do zwierząt

- Bierze udział w konkursach o tematyce przyrodniczej, akcjach ekologicznych, hepeeningowych