bird
sun

 

14716332_822457887857523_370395874902714317_n.jpg

Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu.

O tym jak żyć, postępować, współżyć z innymi, patrzeć , odczuwać,myśleć, marzyć i tworzyć lepszy świat”

Robert Fulghum

 

Prognoza Rozwoju Gminnego Przedszkola w Ostrowitem

           Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych , w atmosferze zaufania , uwzględniając ich możliwości i potrzeby rozwojowe .

Nauczyciele, planując pracę z dziećmi, opierają się na wynikach diagnozy pedagogicznej, mając na celu osiągnięcie gotowość do podjęcia nauki w szkole.

Gotowość szkolna nie musi oznaczać opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia. Jest to gotowość nauczenia się, jak czytać, pisać i liczyć. Lew Wygotski uważał, że największe osiągnięcia dziecka są możliwe w zabawie. Nauczyciel musi pomagać dzieciom rozwijać się na miarę ich możliwości. Dlatego musi zapewnić dzieciom ambitne doświadczenia, które sprawią mu przyjemność, będą oparte na zabawie i tylko nauczyciel będzie wiedział, że podczas tej zabawy dzieci uczą się.

 

Misja i Wizja

Wizja przedszkola

Celem nadrzędnym placówki jest wszechstronne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym na podstawie uniwersalnego systemu wartości (piękno, prawda, dobro) oraz wyposażenie go w umiejętności pozwalające samokrytycznie spojrzeć na siebie i otaczający świat tak, aby mógł czerpać z niego to, co najlepsze oraz wzbogacać go. Proces edukacji skierowany jest na rozwinięcie umiejętności uczenia się poprzez zabawę.

Misja przedszkola

Przedszkole jest miejscem, w którym tworzy się i organizuje sytuacje wspomagające rozwój i aktywność dziecka. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom możliwości gromadzenia doświadczeń podczas różnorodnych zabaw.
Zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Są to warunki prawidłowego rozwoju dziecka. Pracownicy przedszkola stają się przewodnikami po otaczającym świecie, czuwając i akceptując dziecko,. Przedszkole organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające zaspokajaniu potrzeb dzieci i wspomagające ich indywidualny rozwój.

Dla kogo istniejemy?

Dla dziecka w wieku przedszkolnym, zabawa jest najlepszym sposobem poznania świata, języka, innych ludzi, własnych emocji. To właśnie w trakcie zabawy dziecko najczęściej samodzielnie rozwiązuje zadania, które są dla niego wyzwaniem.

Całe otoczenie przedszkola sprzyja rozwojowi dziecka w jego wszystkich sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, fizycznej.

Co chcemy robić?

Zapewnić każdemu dziecku odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju, korzystając z tradycyjnych i nowatorskich teorii pedagogicznych i psychologicznych, zwłaszcza teorii Lwa Wygotskiego, realizując program Galiny Dolya „Klucz do uczenia się”

Klienci Przedszkola

Do naszego Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3- 6 lat. Najbliższa okolica jest uboga w instytucje kultury, rekreacji dla dzieci . Chcemy zapewnić dzieciom możliwość korzystania z dóbr kultury poprzez kontakt ze sztuką teatralną, muzyką , dziełami sztuki oraz umożliwić poznanie różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań.

Chcemy wspierać rodziców w dziele wychowania dzieci i zachęcać ich do uczestnictwa w życiu Przedszkola..

Do czego zmierzamy?

Edukacja, jak mówi Lew Wygotski , musi być zorientowana nie na wczorajszy rozwój dziecka, ale na jego jutro. Nasz wychowanek, przekraczający próg szkoły jest samodzielny w zakresie samoobsługi i ma otwarty umysł na otaczający go świat ludzi, przyrody , techniki. Chcemy, aby opanował umiejętności komunikatywne, poznawcze i samoregulacji.

Chcemy w przedszkolu poszukiwać najbardziej efektywnych metod i form pracy z dziećmi, we współpracy z rodziną, instytucjami państwowymi i pozarządowymi, organem prowadzącym .