bird
sun

Absolwent naszego przedszkola:

 

 • Ma otwarty umysł na otaczający go świat: przyrodę, technikę i ludzi.


  Odczuwa potrzebę ciągłego rozszerzania własnych horyzontów poznawczych, zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i nawyków.


  Z optymizmem i zainteresowaniem odnosi się do nowych zadań i działań.Jest samodzielny w zakresie samoobsługi, podejmowania i wykonywania zadań.


  Dba o czystość osobistą.


  Rozumie rolę ruchu na świeżym powietrzu, jako stymulatora prawidłowego rozwoju.


  Czuje się współgospodarzem pomieszczeń przedszkolnych.Szanuje własność osobistą i własność innych.Odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków wynikających z roli ucznia, kolegi, syna.


  Zna swoje prawa i potrafi je bronić.Potrafi współżyć i współdziałać w grupie rówieśników.


  Czuje się pełnoprawnym członkiem społeczności lokalnej.


  Poznaje różne wartości, którymi ludzie kierują się w życiu i na ich podstawie buduje własny system wartości.Odznacza się takimi cechami, jak: koleżeńskość, sprawiedliwość, dobroć, opiekuńczość i tolerancja.


  Jest czuły, ufny, otwarty na kontakty z innymi ludźmi z zachowaniem granic własnego bezpieczeństwa.Potrafi kulturalnie zachować się w miejscach publicznych.


  Podczas różnorodnych działań praktycznych potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo.Potrafi dzielić się z innymi swoimi przeżyciami, wrażeniami, doswiadczeniami i spostrzeżeniami.