bird
sun

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się według następujących zasad:

 - Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.00;

- 5 godzin dziennie od 8:00 – 13:00 jest realizowana bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

- odpłatność jest pobierana za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad godziny, w których realizowana będzie podstawa programowa (np. 6.30- 8.00, 13.00-16.00);

- stawka za godzinę pobytu dziecka (poza realizacją podstawy programowej) w przedszkolu wynosi 1 zł

Niezależnie od opisanego systemu pobierane będą opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu według ustalonej stawki-  7,00 zł dziennie. W skład dziennej stawki żywieniowej wchodzi- śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. 

Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są do 10 -go każdego miesiąca.

Płatność można dokonywać w sekretariacie przedszkola lub przelewem na konto. Jeżeli płatność dokonywana jest przelewem na konto- rodzic zobowiązany jest okazać potwierdzenie wpłaty, również do 10-go każdego miesiąca. 

Uwaga:

Wszystkie zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu (język angielski, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dodatkowe zajęcia prowadzone przez wychowawczynie) są nieodpłatne.