bird
sun

Wykaz programów nauczania i kart pracy Gminnego Przedszkola w Ostrowitem

 Rok szkolny 2019/2020

PROGRAMY:

1. "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" red.Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska, ISBN 978-83-8108-248-6; Grupa MAC S.A. 2017

2."Program nauczania religii rzymskokatolickiej"; nr AZ- 0-01/10; zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego